În conformitate cu prevederile Regulamentului 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestora (GDPR), adresele de e-mail aparținând sau utilizate de persoanele fizice, reprezentante ale partenerilor noștri comerciali, sunt considerate date cu caracter personal.

Pentru că DORIM SĂ PĂSTRĂM LEGĂTURA, avem nevoie de consimțământul dvs. pentru utilizarea adresei de e-mail în vederea transmiterii de oferte și informări despre produsele și serviciile noastre.

Consimțământul poate fi transmis completând adresa dvs. de e-mail în câmpul de mai jos, selectand modul de informare și apăsând butonul ”Subscribe to list”.

Apăsând butonul ”Subscribe to list” de mai jos, vă exprimați acordul pentru utilizarea adresei dvs. de e-mail în vederea transmiterii de oferte și informări despre produsele și serviciile noastre.
* indicates required

Te rugam sa bifezi modalitatile prin care o sa tinem legatura: